Voldoende frisse lucht is het belangrijkste ingredient voor een comfortabel en gezond binnenklimaat.

Behalve frisse lucht zijn ook nodig:
- de juiste temperatuur
- de juiste vochtigheidsgraad
- de afwezigheid van hinderlijke geur
- de afwezigheid van verontreinigingen en ziekteverwekkers

Hebt u problemen met de lucht in uw huis, ruikt het soms muf of hebt u vaak last van vermoeidheid of hoofdpijn?

Huur een KlimaTrack CO2 meter / datalogger !

Bekijk de KlimaTrack weer indicatie

Met een eenvoudige meting gedurende enkele dagen weet u of uw klachten het gevolg kunnen zijn van een slecht binnenklimaat.

Voor woonhuizen is in de dagelijkse praktijk alleen de temperatuur gemakkelijk instelbaar met een thermostaat. Vaak is er wel een ventilatie systeem aanwezig maar de instelling daarvan gebeurt vaak toch nog met de hand. Met het ventilatie systeem en variabele lucht inlaat sleuven is de toevoer van frisse lucht wel enigszins te regelen. Daarmee worden dan ook de hinderlijke geur en de verontreinigingen en de ziekteverwekkers verminderd. Een groot probleem met een dergelijk ventilatie systeem is echter dat vaak wordt vergeten het aan of uit te schakelen. De ventilator wordt 'AAN' gezet en vergeten of juist 'UIT' gezet en vergeten.

Krokus Engineering werkt nauw samen met KlimaTrack. KlimaTrack levert een uitgekiende meet- en rapportservice tot 50 meetpunten per keer.

Voor meer informatie Klik hier

Woningen, nieuwbouw

Enkele eigenschappen van lucht

  Waarde  Eenheid 
Soortlijke massa  1,1881   kg / m3 
Soortelijke warmte  1,007  kJ / kg K 
Warmtegeleiding  26,03  mW / m K 

Er is wel een graadmeter om de frisheid van lucht te bepalen.

Een mens produceert namelijk CO2 dat uigeademd wordt. Als er een of meer mensen tegelijk in een ruimte aanwezig zijn neemt de hoeveelheid CO2 in die ruimte dus toe. Door te ventileren kan de CO2 concentratie weer verlaagd worden. De CO2 concentratie in de lucht is dus een graadmeter voor het aantal mensen in de ruimte in relatie tot de ventilatie en geeft zo ook een indicatie voor de overige ongewenste stoffen in de lucht.

Voor het beoordelen van de kwaliteit van de lucht in een ruimte kan dus de CO2 concentratie bepaald worden.

Woningen, bestaande bouw

kleiner dan 800 ppm  'comfort' zone   
tussen 800 en 1000 ppm  lichte verminderingvan de concentratie mogelijk   
tussen 1000 en 1200 ppm  vermindering van de concentratie, vermoeidheid en hoofdpijn treden op   
groter dan 1200 ppm  Gezondheidsproblemen kunnen optreden, met name problemen aan de luchtwegen.